inkwell logo
InkWell teksten en vertalingenVertalingen

Vertalen is een vak. Een vak waarvoor naast een goede opleiding een uitstekend taalgevoel, creativiteit, een brede algemene ontwikkeling, accuratesse en besluitvaardigheid onontbeerlijk zijn. De afgelopen jaren heb ik me vooral toegelegd op het vertalen van Engelstalige teksten in goed lopend en foutloos Nederlands. Die vertalingen mogen niet herkenbaar zijn als vertalingen, maar moeten direct in het Nederlands geschreven lijken te zijn.

Door mijn opleiding ben ik goed thuis in het jargon van sociologen, sociaalpsychologen, politicologen, bestuurskundigen en communicatiewetenschappers. Ik ben dan ook gespecialiseerd in onderzoeksverslagen, onderwijsboeken en overheidsdocumenten. 

Daarnaast vertaal ik graag teksten die om een extra lenige geest en creatieve benadering vragen, bijvoorbeeld doordat er veel beeldspraak, woordgrappen of 'onvertaalbaarheden' in voorkomen. Ook ga ik graag aan de slag met teksten waarvan de oorspronkelijke inhoud zodanig aan de Nederlandse doelgroep moet worden aangepast, dat er eerder sprake is van een bewerking dan een vertaling.