Teksten

In de vele  jaren die ik als redacteur en tekstschrijver werkzaam ben, is mijn interesse steeds meer verschoven naar het redigeren van (omvangrijke) teksten en manuscripten. 

Wat heeft InkWell Texts & Translations u te bieden en waarin onderscheid ik mij van andere redacteuren? En voordeel is dat ik niet alleen een (ver)taalopleiding heb gevolgd, maar oorspronkelijk ben opgeleid tot sociaalwetenschappelijk onderzoeker. Hierdoor ben ik inhoudelijk goed thuis op het gebied van de sociologie, politicologie en communicatiewetenschap en heb ik bovendien een kritische houding verworven ten aanzien van wat er geschreven en gezegd wordt

Mijn kracht zit verder in het kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken, het goed kunnen doordenken van de logische structuur van een tekst en/of de gevoerde argumentatie, een uitstekend stijlgevoel en veel creativiteit in het bedenken van titels en koppen. Daarnaast heb ik door mijn brede algemene ontwikkeling een scherp oog voor eventuele feitelijke onjuistheden in een tekst. 

En uiteraard kunt u rekenen op een betrouwbare en persoonlijke dienstverlening waarbij ik de gemaakte afspraken altijd nakom.